Náš tím

Vyberte si svoju konzultantku

Vaša konzultantka Majka

Vaša konzultantka Mgr. Majka Rýdziová

Záujem o ľudské osudy, snaha pomáhať druhým ma priviedli k štúdiu psychológie a pedagogiky na FFUK.

Po ukončení  štúdia na vysokej škole som  pracovala v Pedagogicko-psychologickej poradni Bratislava, neskôr v Centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ako poradenský psychológ.

Od začiatku svojej profesionálnej kariéry som sa venovala najmä práci s deťmi pri ťažkostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním, poradenstvu pre rodičov a učiteľov.

Moje odborné zameranie je ovplyvnené prístupom zakladateľky rodinnej terapie V.Satirovej.

Profesionálne aj ľudsky ma oslovila svojou prirodzenosťou, úctou a rešpektom k človeku, vierou v rast a zdroje, ktoré sú v každom z nás. Veľa  pohľadov na svet si nesieme  zo svojej pôvodnej rodiny, aj keď minulosť zmeniť nemôžeme, môžeme zmeniť svoj pohľad na ňu.

Po dlhoročnej práci s deťmi a rodičmi sa stále viac utvrdzujem v poznaní, že za problémami detí sú zjavné, alebo skryté problémy rodičov a že ťažkosti detí sú veľmi často výsledkom dysfunkčných partnerských vzťahov a nezdravého rodinného systému.

Preto sa v súčasnosti venujem ozdraveniu v partnerských vzťahoch a práci s celou rodinou. Pri práci s pármi sprevádzam partnerov. Nerozhodujem za nich, či ostať spolu, alebo sa rozísť. Mojou úlohou je pomôcť im  vytvárať zdravšie  a pozitívnejšie  spojenie medzi sebou.

Moje ďalšie vzdelávanie

Keďže cítim potrebu stále profesionálne a osobnostne rásť absolvovala som  viaceré semináre, workshopy a dlhodobé psychoterapeutické výcviky.

 • 1
  5 ročný výcvik v integrovanej psychoterapii
 • 2
  2 ročný výcvik v párovej a rodinnej terapii
 • 3
  2 ročný výcvikový program Liečba traumy pomocou transformačnej systemickej terapie podľa V.Satirovej
 • 4
  Česko-slovenskú procesovú komunitu vedenú prof.W.Zahndom
 • 5
  Ďalšie odborné workshopy a semináre
  Model rastu, Autogénny tréning I ,II, účasť na rodinnej rekonštrukcii vedenej Prof.W.Zahndom,